fbpx

Next dates will be posted soon. Recording of past session can be purchased.

नम्र चॅलेंज: ह्या २ स्ट्रॅटेजि शिकल्यावर आपल्याला Swing/Positional Trading संदर्भात इतर कोणताही कोर्स करायची कधीच गरज पडणार नाही.

हा कोर्स करण्यासाठी शेअर मार्केटची बेसिक माहिती असणे आवश्यक आहे. कोर्स मध्ये बेसिक कव्हर केले जात नाही.

Swing Trading for Easy 5%

Positional Trading
(Non-Fibonacci Retracements)

संपूर्ण ट्रेनिंगचे रेकॉर्डिंग सेशन झाल्यावर सर्वांना मिळणार आहे.

काही महत्वाचे:

Swing Trading & Positional Trading

Next Training date will be posted soon. Recording of previous training can be purchased.

नम्र चॅलेंज: ह्या २ स्ट्रॅटेजि शिकल्यावर आपल्याला Swing/Positional Trading संदर्भात इतर कोणताही कोर्स करायची कधीच गरज पडणार नाही.

हा कोर्स करण्यासाठी शेअर मार्केटची बेसिक माहिती असणे आवश्यक आहे.कोर्स मध्ये बेसिक कव्हर केले जात नाही.

Scroll to Top
Chat on Whatsapp